Top câu tục ngữ bằng tiếng anh hay nhất 2023

Nhiều người thắc mắc Top câu tục ngữ bằng tiếng anh hay nhất 2023 Bài viết hôm nay https://chiembaomothay.com/ sẽ giải đáp điều này.

Bài viết liên quan:

Nội dung thu gọn

Top câu tục ngữ bằng tiếng anh hay nhất 2023

Tục ngữ tiếng anh về Cội Nguồn

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây —-> Gratitute is the sign of noble souls
Máu chảy, ruột mềm —–> When the blood sheds, the heart aches
Một giọt máu đào hơn ao nước lã —-> Blood is much thicker than water.

Top câu tục ngữ bằng tiếng anh hay nhất 2020

Tục ngữ tiếng anh về Nụ cười

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ —-> Laugh and grow fat ; Laughter is the best medicine.
Đừng chế nhạo người ——> Laugh and the world will laugh with you
Đừng cười chế nhạo người —–> He, who has last laugh, laughs best ; He who laughs last, last best

Tục ngữ tiếng anh về Lời nói

Lòi nói là bạc, im lặng là vàng —–> Speech is silver, but silence is gold
Cân nhắc trước khi nói ——> Words must be weighed, not counted.

Tục ngữ tiếng anh về Đoàn Kết

Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết. ——> United we stand, divided we fall
Một con chim én không làm nên mùa xuân ——> a bird does not make spring.
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn —-> Travelling forms a young man
Tai nghe không bằng mắt thấy —–> A picture worths a thousand words ; An ounce of image is worth a pound of performance.

Tục ngữ tiếng anh về Nỗ lực

Vạn sự khởi đầu nan —–> It is the first step that counts.
Có công mài sắt có ngày nên kim ——> Practice makes perfect
Có chí, thì nên ——> There”s will, there”s way ; Vouloir c”est pouvoir.
Chớ để ngày may những gì mình có thể làm hôm nay —–> Makes hay while sunshines.

Tục ngữ tiếng anh về Tham Lam

Trèo cao té nặng ——> The greater you climb, the greater you fall.
Tham thì thâm ——> grasp all, lose all.
Tham thực, cực thân —–> Don “t bite off more than you can chew.

Tục ngữ tiếng anh về Cư Xử

Dĩ hoà vi quý —–> Judge not, that ye be not judged.
Ở hiền gặp lành —–> One good turn deserves another.
Ăn theo thuở, ở theo thời ——> Other times, other manner.
Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy —–> Pay a man back in the same coin.

Tục ngữ tiếng anh về công việc

Tay làm hàm nhai ——-> No pains, no gains.
Phi thương,bất phú ——> Nothing ventures, nothing gains.

Tục ngữ tiếng anh về Thời Thế

Mỗi thời, mỗi cách ——-> Other times, other ways
Túng thế phải tùng quyền ——-> Neccessity knows no laws.
Cùng tắc biến, biến tắc thông ——> When the going gets tough, the tough gets going.
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên ——-> Man propose, god dispose

Tục ngữ tiếng anh về Tiền

Mạnh vì gạo, bạo vì tiền ——-> The ends justify the means.

Tục ngữ tiếng anh về Bạn Bè

Trong khốn khó, mới biết bạn hiền ——-> Hard times show whether a friend is a true friend

Tục ngữ tiếng anh về Tình Đời

Yêu nên tốt, ghét nên xấu —–> Beauty is in the eye of the beholder
Dục tốc bất đạt ——-> Haste makes waste.
có mới, nới cũ ——-> New one in, old one out.
Cuả thiên, trả địa. ——-> I”ll-gotten, i”ll-spent
Dễ được, dễ mất. ——-> Easy come, easy goes.
Nói dễ , Khó làm ——> Easier said than done.
Còn nước, còn tát. ——-> While ther”s life, there”s hope.
Xa mặt, cách lòng. ——–> Out of sight, out of mind ; Long absent, soon forgotten
Đừng xét đoán người qua bề ngoài ——-> Do not judge the book by its cover; Do not judge poeple by their appearance
Thắng là vua, thua là giặc ——–> Losers are always in the wrong
Đen tình, đỏ bạc. ——> Lucky at cards, unlucky in love
Gieo nhân nào, Gặt quả đó ——> What goes round goes round
Không gì tuyệt đối ——-> What goes up must goes down
Thùng rỗng thì kêu to ——> The empty vessel makes greatest sound.
Hoạ vô đơn chí ——> Misfortunes never comes in singly.
Có tật thì hay giật mình. ——-> He who excuses himself, accuses himself
Tình yêu là mù quáng ——> Affections blind reasons. Love is Blind.
Cái nết đánh chết cái đẹp ——> Beauty dies and fades away but ugly holds its own.
Chết vinh còn hơn sống nhục ——> Better die a beggar than live a beggar; Better die on your feet than live on your knees
Có còn hơn không ——-> Something Better than nothing;
If you cannot have the best, make the best of what you have
Lời nói không đi đôi với việc làm ——> Do as I say, not as I do
Sinh sự, sự sinh ——-> Don “t trouble trouble till trouble trouuubles you
Rượu vào, lời ra ——> Drunkness reveals what soberness conceallls
Tránh voi chẳng xấu mặt nào ——> For mad words, deaf ears.
Thánh nhân đãi kẻ khù khờ ——-> Fortune smiles upon fools
Trời sinh voi, sinh cỏ ——-> God never sends mouths but he sends meat
Phòng bệnh, hơn chữa bệnh ——–> Good watch prevents misfortune
Hữu xạ tự nhiên hương ——-> Good wine needs no bush
Đánh chết cái nết không chừa ——-> Habit is the second nature
Đèn nhà ai nấy sáng ——> Half the world know not how the other haaalf lives
Cái nết đánh chết cái đẹp ——–> Handsome is as handsome does;
Beauty in the eye of the beholder.
Giận quá, mất khôn ———> Hatred is as blind as love
Điếc không sợ súng ——-> He that knows nothing doubts nothing
No bụng đói con mắt ——–> His eyes are bigger than his belly
Liệu cơm gắp mắm, liệu con gả chồng ——-> Honesty is the best policy
If we can”t as we would, we must do as we can
Miệng hùm, gan sứa ——-> If you cannot bite, never show your teeth (don”t bark)
Lắm mối tối nằm không ——–> If you run after two hares, you”ll catch none
Xem việc biết người ——-> Judge a man by his work
Cha nào, con nấy ——-> Like father, like son
Ăn miếng trả miếng ——-> Measure for measure; Tit For Tat; An Eye For An Eye, a Tooth For A Tooth.
Việc người thì sáng, việc mình thì quang ———-> Men are blind in their own cause
Không vào hang cọp sao bắt được cọp con —–> Neck or nothing
Trăm nghe không bằng mat thấy —–> Observations is the best teacher
Con sâu làm rầu nồi canh ——> One drop of poison infects the whole of wine
Sai một ly đi một dặm ——-> One false step leads to another
Thời gian qua, cơ hội khó tìm lại ——-> Opportunities are hard to seize
Im lặng tức là đồng ý ——–> Silence gives consent
Chín người, mười ý ——-> So many men, so many minds
Lực bất tòng tâm ——-> So much to do, so little get done.
Người thâm trầm kín đáo thường là người có bản lĩnh hơn người ——> Still waters running deep
Càng đông càng vui ——> The more, the merrier
Không có lửa sao có khói ——> There is no smoke without fire
Where ther is smoke, there is fire
Tai vách, mạch rừng ——-> Two wrongs do not make a right
Walls have ears
Bụng làm, dạ chịu.Gieo gió, gặp bảo ——–> We reap as we sow
Có Tật, giật mình ——-> He who excuses himself, accuses himself.
Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm. ——> When the cat is away, the mice will play.
Dậu đổ, bìm leo. ——-> When the tree is fallen, everyone run to it with his axe.

Qua bài viết Top câu tục ngữ bằng tiếng anh hay nhất 2023 của chúng tôi có giúp ích được gì cho các bạn không, cảm ơn đã theo dõi bài viết.

Từ khóa liên quan:

câu tục ngữ về tiền bằng tiếng anh
câu tục ngữ việt nam bằng tiếng anh
câu tục ngữ nói về tình bạn bằng tiếng anh
những câu tục ngữ về học tập bằng tiếng anh
những câu tục ngữ về gia đình bằng tiếng anh
câu tục ngữ hay về cuộc sống bằng tiếng anh
những câu tục ngữ bằng tiếng anh về tình yêu

Đánh giá bài viết

About admin

Chiêm bao 69 chuyên trang giải đáp thắc mắc số đề - tâm linh - giấc mơ. Nếu có nhu cầu hợp tác đặt textlink hay Guest Post hãy liên hệ email: [email protected] Xin cảm ơn.

Check Also

Top câu tục ngữ về biết ơn thầy cô hay nhất 2020

Top câu tục ngữ về biết ơn thầy cô hay nhất 2023

Nhiều người thắc mắc Top câu tục ngữ về biết ơn thầy cô hay nhất …

Leave a Reply

error: Content is protected !!