admin

Bài viết được chúng tôi tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau từ mơ thấy tiền bạc, nhẫn vàng, vòng vàng, vay nợ ngân hàng, cho đến các loại bệnh như cảm cúm, ung thư, đau nhức xương khớp nói riêng hay các loại bệnh gây ảnh hưởng sức khỏe nói chung (như bệnh trĩ nội - trĩ ngoại, viêm loét tiêu hóa, bệnh đau đầu - thần kinh). Những giấc mơ - chiêm bao thấy bác sĩ - phòng khám bác sĩ hay phẫu thuật..... Nếu có thắc mắc hay sai sót gì hãy liên hệ qua email để được giải đáp.

UME có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì?

UME có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì?

Nhiều người thắc mắc UME có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì? Bài viết hôm nay chiêm bao 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: COMM có nghĩa là gì viết tắt của từ gì?TOS có nghĩa là gì viết tắt của từ gì?CTNS có …

Read More »

NICU có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì?

NICU có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì?

Nhiều người thắc mắc NICU có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì? Bài viết hôm nay chiêm bao 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: UIO có nghĩa là gì viết tắt của từ gì?ACMV có nghĩa là gì viết tắt của từ gì?KDC có …

Read More »

COMM có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì?

COMM có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì?

Nhiều người thắc mắc COMM có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì? Bài viết hôm nay chiêm bao 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: TOS có nghĩa là gì viết tắt của từ gì?CTNS có nghĩa là gì viết tắt của từ gì?KCJ có …

Read More »

UIO có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì?

UIO có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì?

Nhiều người thắc mắc UIO có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì? bài viết hôm nay chiêm bao 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: ACMV có nghĩa là gì viết tắt của từ gì?KDC có nghĩa là gì viết tắt của từ gì?CSVC có …

Read More »

TOS có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì?

TOS có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì?

Nhiều người thắc mắc TOS có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì? bài viết hôm nay chiêm bao 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: CTNS có nghĩa là gì viết tắt của từ gì?KCJ có nghĩa là gì viết tắt của từ gì?REG có …

Read More »

ACMV có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì?

ACMV có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì?

Nhiều người thắc mắc ACMV có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì? bài viết hôm nay chiêm bao 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: KDC có nghĩa là gì viết tắt của từ gì?CSVC có nghĩa là gì viết tắt của từ gì?VBB có …

Read More »

CTNS có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì?

CTNS có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì?

Nhiều người thắc mắc CTNS có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì? bài viết hôm nay chiêm bao 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: KCJ có nghĩa là gì viết tắt của từ gì?REG có nghĩa là gì viết tắt của từ gì?NLA có …

Read More »

KDC có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì?

KDC có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì?

Nhiều người thắc mắc KDC có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì? bài viết hôm nay chiêm bao 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: CSVC có nghĩa là gì viết tắt của từ gì?VBB có nghĩa là gì viết tắt của từ gì?LTR có …

Read More »

KCJ có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì?

KCJ có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì?

Nhiều người thắc mắc KCJ có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì? bài viết hôm nay chiêm bao 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: REG có nghĩa là gì viết tắt của từ gì?NLA có nghĩa là gì viết tắt của từ gì?CPG có …

Read More »

CSVC có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì?

CSVC có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì?

Nhiều người thắc mắc CSVC có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì? bài viết hôm nay chiêm bao 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: VBB có nghĩa là gì viết tắt của từ gì?LTR có nghĩa là gì viết tắt của từ gì?LUL có …

Read More »
error: Content is protected !!